Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 27 kết quả (0.3299513 giây)
Thi công cầu thép
Tác giả: Lê Đình Tâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công cầu bê tông cốt thép
Tác giả: Lê Đình Tâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bu lông cường độ cao
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. Tập 2
Tác giả: Lê Đình Tâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2016
Ký hiệu phân loại: 624.217
ISBN: 9786048201685
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình cầu bêtông cốt thép
Ký hiệu phân loại: 624.217
ISBN: 9786047323029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế cầu thép
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113465 Định dạng: PDF
Hướng dẫn thiết kế cầu thép
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113568 Định dạng: PDF
Thiết kế cầu bêtông cốt thép
Tác giả: Dương Kim Anh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113573 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục