Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.0199998 giây)
Concrete bridge practice : analysis, design and economics
Tác giả: V. K Raina
New Delhi: Tata McGrawHill, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 624.25
 
Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.25
 
Cơ sở quan trắc công trình cầu trong thi công và khai thác
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.250287
 
Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với midas/civil. Tập 2- Ứng dụng
Tác giả: 
Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.250285
 
Thi công móng cầu chính bằng phương pháp giếng chìm hơi ép cầu Bãi Cháy
Tác giả: Phan Vị Thuỷ
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 624.254
 
Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật
Tác giả: SADURSKI V.L
Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.252
 
Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
Tác giả: Trần Văn Tuấn
Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.252
 
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.25
 
Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Đình Chiều
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.252
 
Cầu bê tông cốt thép . T.2
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 624.257
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục