Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.6499901 giây)
Cầu bê tông cốt thép T.2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.257
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cầu bê tông cốt thép -T.1 : Nhịp giản đơn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.257
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật
Tác giả: VL SADURSKI,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở tính toán cầu chịu tải trọng của động đất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.252
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công móng cầu chính bằng phương pháp giếng chìm hơi ép cầu Bãi Cháy
Tác giả: Phan Vị Thuỷ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19333 Định dạng: PDF
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu. Tập 2- Phân tích tính toán kết cấu cầu bê tông cốt thép ...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu : Tập 1- Các ứng dụng cơ bản
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.250285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Concrete bridge practice : analysis, design and economics
Tác giả: Raina V K,
Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGrawHill , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN: 0074623621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68817 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục