Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.280016 giây)
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý hệ thống giao thông đô thị tại TP. Hồ Chí Minh theo tư tưởng TQM
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1615 Định dạng: PDF
Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông
Tác giả: Phạm Văn Vạn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46262 Định dạng: PDF
Quản lý và khai thác đường ô tô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 625.7068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 122413 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục