Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.7199929 giây)
Thiết kế đường cao tốc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công đường ô tô
Tác giả: Doãn Hoa,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2001
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1338 Định dạng: PDF
The Paris-Lexington Road : Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 625.725
ISBN: 1559631104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 625.72
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19305 Định dạng: PDF
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô
Tác giả: Bùi Xuân Cậy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46200 Định dạng: PDF
Thiết kế đường đô thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục , 2005
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế đường ô tô . Tập II
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thôn g vận tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế đường ô tô 2
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113472 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục