Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 102 kết quả (0.6800112 giây)
Nature-Based Flood Risk Management on Private Land : Disciplinary Perspectives on a Multidisciplinary Challenge
Tác giả: Hartmann Thomas,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 627.4
ISBN: 9783030238421
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Self-Organizing Maps
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2010
Ký hiệu phân loại: 627.5409749
ISBN: 9789533070742
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Introduction to Modern Instrumentation For Hydraulics and Environmental Sciences
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2014
Ký hiệu phân loại: 627
ISBN: 9783110401721
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Diffusion Hydrodynamic Model
Thông tin xuất bản: London : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 627.0420113
ISBN: 9781839628177
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Introduction to Permanent Plug and Abandonment of Wells
Tác giả: Khalifeh Mahmoud,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 627.98
ISBN: 9783030399702
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Công trình bến cảng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 627.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bão và đê biển
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 627.58
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quy hoạch và quản lý chiến lược công tác phòng chống lũ lụt trong thế kỷ 21
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2001
Ký hiệu phân loại: 627.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mạng lưới thoát nước : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành cấp và thoát nước
Tác giả: Hoàng Huệ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1996
Ký hiệu phân loại: 627.54
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Động lực học sông và chỉnh trị sông
Tác giả: Trần Minh Quang,
Ký hiệu phân loại: 627.125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục