Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.7599995 giây)
Động lực học sông và chỉnh trị sông
Tác giả: Trần Minh Quang,
Ký hiệu phân loại: 627.125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thủy khí động lực học ứng dụng : Sổ tay
Tác giả: Hoàng Bá Chư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 627.125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thí nghiệm khí nén thủy lực
Tác giả: Bùi Thanh Luân,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 627.125
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 10752 Định dạng: RAR
Thủy khí động lực ứng dụng
Tác giả: Vũ Duy Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 627.125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình kỹ thuật thủy khí
Tác giả: Vũ Duy Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 627.125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 119603 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục