Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0312505 giây)
Design of offshore concrete structures elektronisk ressurs
Tác giả: 
London New York: E FN Spon, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore platforms-working stress design
Tác giả: 
Washington DC: American Petroleum Institute, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
Introduction to Permanent Plug and Abandonment of Wells [electronic resource]
Tác giả: Mahmoud Khalifeh
Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 627.98
 
Optimization-Based Energy Management for Multi-energy Maritime Grids [electronic resource]
Tác giả: Sidun Fang
Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 627.98
 
Phân tích động lực học kết cấu tấm nổi (vlfs) dưới tác dụng tải trọng tập trung di động
Tác giả: Nguyễn Thành An
: ,
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
Phân tích ảnh hưởng sóng biển đến đáp ứng động lực học của kết cấu tấm nổi vlfs
Tác giả: Trần Minh Phương
TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
Offshore mechanics : structural and fluid dynamics for recent applications
Tác giả: Madjid Karimirad
Hoboken NJ USA: Wiley, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
Dynamic analysis and design of offshore structures
Tác giả: Srinivasan Chandrasekaran
New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
Offshore mechanics : structural and fluid dynamics for recent applications
Tác giả: Madjid Karimirad
Hoboken NJ USA: Wiley, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
Dynamic analysis and design of offshore structures
Tác giả: 
New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 627.98
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục