Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.4299973 giây)
Nghiên cứu ứng dụng gis kết hợp wqi đánh giá tình trạng nước mặt hệ thống kênh Tân hóa - lò gốm trên địa bàn thành phố H...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117749 Định dạng: PDF
Mô hình chất lượng nước
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46007 Định dạng: PDF
Ứng dụng vi khuẩn nitrosomonas để đánh giá chất lượng nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117808 Định dạng: PDF
Xác định chỉ số độc tính nước của kênh tham lương - bến cát tp. hồ chí minh sử dụng vi khuẩn nitrosomonas
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117799 Định dạng: PDF
Áp sụng chỉ số chất lượng nước để đánh giá biến động chất lượng nước sông bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117754 Định dạng: PDF
Rapid chemical and biological techniques for water monitoring
Thông tin xuất bản: Chichester UK : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 628.161
ISBN: 0470058110
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66211 Định dạng: PDF
The essential handbook of ground-water sampling [electronic resource]
Tác giả: Nielsen David,
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65336 Định dạng: PDF
Ứng dụng chỉ số WQI đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Tiền, đoạn chảy qua tỉnh Tiền Giang và đề xuất các giải pháp...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 120152 Định dạng: PDF
Ứng dụng chỉ số GWQI vào đánh giá chất lượng nước ngầm phục vụ sinh hoạt tại Huyện Bình Chánh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 117794 Định dạng: PDF
Ứng dụng chỉ số WQI đánh giá chất lượng nước mặt vùng nuôi cá Tra trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 628.161
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109853 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục