Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 221 kết quả
Spellman's standard handbook for wastewater operators
Tác giả: Frank R Spellman
Xuất bản: Lancaster Pa: Technomic Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Công nghệ xử lý nước thải môi trường
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Công thương, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển t...
Tác giả: Phạm Văn Ngọ, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng (Cr6+) và màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm của bã cà phê
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai công suất 3000m3/ngđ
Tác giả: Lê Thanh Tân, Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Tp.Quảng Ngãi công suất 3000m3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Mỵ Nương, Trần Thị Tường Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Khảo sát hiện trạng và đề xuất phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải của trung tâm hội nghị White Palace TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Tấn Dương, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải tinh bột khoai mì bằng bèo lục bình
Tác giả: Huỳnh Thị Thuận, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205m3/ngày đêm
Tác giả: Đỗ Minh Hát, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tiến HT xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học tại trạm xử lý Bình H...
Tác giả: Huỳnh Công Danh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục