Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Wastewater treatment, plant dynamics and management in constructed and natural wetlands
Tác giả: Ja Vymazal
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu ứng dụng một số chất keo tụ trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Tác giả: Lê Thị Thúy, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu hiện trạng nước nhiễm dầu tại các công ty sản xuất, phân phối xăng dầu tại tp.Hồ Chí Minh và khả năng xử lý ...
Tác giả: Nguyễn Văn Thức, Võ Đình Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Phân lập tuyển chọn vi sinh vật xử lý loại bỏ Nitơ trong nước thải chế biến thủy sản
Tác giả: Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu khử màu một số loại màu nhuộm hoạt tính bằng phương pháp keo tụ điện hóa
Tác giả: Lý Thế Chương Nhuynh, Lâm Minh Triết
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu khả năng xử lý của các loại bèo đối với nước thải thủy sản
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Hải Minh, Hồ Thị Mỹ Trang, Trần Tố Ngân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
The microbiology of anaerobic digesters
Tác giả: Michael H Gerardi
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu sản xuất và sử dụng khí sinh học từ nước thải ngành chế biến cao su
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Bích
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác bằng thiết bị phản ứng sinh học kỵ khí 03 ngăn
Tác giả: Nguyễn Thị Thục Quyên, Lê Đức Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
Nghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học BIO-D và SEMSR-09 nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ...
Tác giả: Vũ Thị Anh, Lâm Vĩnh Sơn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục