Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Waste sites as biological reactors : characterization and modeling
Tác giả: Percival A Miller, Nicholas L Clesceri
Xuất bản: Boca Raton Fla: Lewis Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Introduction to phytoremediation of contaminated groundwater : historical foundation, hydrologic control, and contaminan...
Tác giả: James E Landmeyer
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Thực trạng chất thải y tế và đề xuất phương án xử lý thích hợp cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Tác giả: Nguyễn Văn Lai, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Dương Thị Thành, Nguyễn Thị Thanh Phượng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.4
 
Dictionary of water and waste management, second edition [electronic resource]
Tác giả: Paul G Smith, John S Scott
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier ButterworthHeinemann Copublished by IWA Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Hoàn Gia-Long An
Tác giả: Mai Tiến Dũng, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Nghiên cứu thực trạng chất thải y tế tỉnh Bình Dương đề xuất phương án xử lý và định hướng đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Công Hào
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.4
 
Chất thải trong quá trình sản xuất và vấn đề bảo vệ môi trường
Tác giả: Bộ tài nguyên và môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.4
 
Giáo trình quản lý chất thải nguy hại
Tác giả: Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.4
 
Quản lý chất thải nguy hại
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục