Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.479994 giây)
Ứng dụng phân tích dòng vật chất để đánh giá hiện trạng và tiềm năng tái chế lốp xe ô tô phế thải tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72435 Định dạng: PDF
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu mô hình quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch phát triển huyện đảo Phú Quốc đến năm ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 98093 Định dạng: PDF
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp...
Tác giả: Bùi Thị Mai,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75317 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bìn...
Tác giả: Trần Văn Út,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72429 Định dạng: PDF
Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu tình hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang và đề xuất giải pháp x...
Tác giả: Trần Văn Hải,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 2005
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý và xử lý chất thải rắn : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục