Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 79 kết quả (0.0399487 giây)
Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Hoàng Khanh
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.4457
 
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bìn...
Tác giả: Trần Văn Út
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 628.44
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công ...
Tác giả: Đàm Nguyễn Hoài An
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44068
 
Ứng dụng phân tích dòng vật chất để đánh giá hiện trạng và tiềm năng tái chế lốp xe ô tô phế thải tại Việt Nam
Tác giả: Hồ Hồng Hạnh
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44
 
Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải rắn trên địa bàn Huyện Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đoàn Đăng Quang
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44068
 
Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Trần Phước Thành
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44068
 
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: 
Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 628.44
 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống dịch vụ thu gom, xử lý chất thải công nghiệp...
Tác giả: Bùi Thị Mai
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các cơ s...
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 628.44068
 
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 628.44
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục