Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 77 kết quả (0.3594243 giây)
Thiết kế mô hình xử lý rác thải dùng PLC.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 628.445
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1622 Định dạng: PDF
Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 2005
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý và xử lý chất thải rắn
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bài giảng Quản lý chất thải rắn
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24120 Định dạng: RAR
Combustion and incineration processes
Tác giả: Niessen Walter R,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 628.4457
ISBN: 0824706293
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37143 Định dạng: PDF
Chất thải rắn. T.1- Chất thải rắn đô thị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45657 Định dạng: PDF
Đánh giá hiệu quả xử lý của các lò đốt chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Hoàng Khanh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.4457
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72419 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hoàn thiện môi hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Dĩ An - tỉnh Bìn...
Tác giả: Trần Văn Út,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72429 Định dạng: PDF
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72432 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục