Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.8593645 giây)
Bài giảng Quản lý chất thải rắn
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 24120 Định dạng: RAR
Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72514 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp hoàn thiện mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chất thải rắn. T.1- Chất thải rắn đô thị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45657 Định dạng: PDF
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72432 Định dạng: PDF
Nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải rắn trên địa bàn Huyện Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72443 Định dạng: PDF
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh từ các cơ s...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Thủ dầu một ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 96396 Định dạng: PDF
Nghiên cứu hiện trạng, phân tích đề xuất giải pháp nâng cao quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Tân Phú tp.Hồ Chí M...
Tác giả: Thân Trung Kiên,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Bình Dương
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục