Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.7799935 giây)
Self-Driving Vehicles and Enabling Technologies
Tác giả: Gaiceanu Marian,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.2046
ISBN: 9781838810672
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Automotive quality systems handbook
Tác giả: Hoyle David,
Thông tin xuất bản: Oxford : ButterworthHeinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.20685
ISBN: 0750672439
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 43487 Định dạng: PDF
Automotive software- connected services in mobile networks : First automotive software workshop, ASWSD 2004 San Diego, C...
Tác giả: Broy Manfred,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.20285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120702 Định dạng: PDF
Identification for Automotive systems
Tác giả: Alberer Daniel,
Thông tin xuất bản: London : SpringerVerlag , 2012
Ký hiệu phân loại: 629.201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120724 Định dạng: PDF
Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Vol.5, Advanced Transmission System and Driveline
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer Berlin Heidellberg , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.20289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120798 Định dạng: PDF
Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress. Vol.9, Automotive Safety Technology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.20289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120805 Định dạng: PDF
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2010 : Smart Systems for Green Cars and Safe Mobility
Tác giả: Meyer Gereon,
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.20289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120827 Định dạng: PDF
Organisational Learning in the Automotive Sector
Tác giả: West Penny,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.2068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120856 Định dạng: PDF
Động lực học ô tô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.20153111
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 148318 Định dạng: PDF
Động lực học ô tô
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.20153111
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 192651 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục