Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Khai thác, ứng dụng máy cắt cỏ - Thiết kế mô hình xe mini car
Tác giả: Đỗ Nhật Trường, Đỗ Thành Danh, Đoàn Thanh Duy, Hoàng Quang Nam, Nguyễn Hữu Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.221
 
Thiết kế chế tạo mô hình tập lái xe 3D
Tác giả: Lưu Anh Kiệt, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Trần Anh Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.221
 
Thiết kế mô hình hộp số tự động phục vụ giảng dạy học phần kết cấu ô tô tại đại học Hutech (phần thi công mô hình)
Tác giả: Nguyễn Đức Nhã, Huỳnh Quang Thảo, Lê Anh Tài, Nguyễn Trần Việt Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.221
 
Thiết kế chế tạo mô hình xe máy điện (thiết kế chế tạo phần cơ khí)
Tác giả: Phạm Tấn Lợi, Đào Lê Minh, Huỳnh Quang Thảo, Lý Tân Minh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.221
 
Thiết kế chế tạo mô hình xe máy điện (thiết kế chế tạo điện và điều khiển)
Tác giả: Trương Nhật Hào, Huỳnh Quang Thảo, Mạch Tấn Huy, Nguyễn Thanh Hải
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.221
 
Building and detailing scale model cars
Tác giả: Bill Coulter
Xuất bản: Waukesha WI: Kalmbach Pub Co, c1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.221
 
1

Truy cập nhanh danh mục