Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.4374956 giây)
Khai thác, ứng dụng máy cắt cỏ - Thiết kế mô hình xe mini car
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.221
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế chế tạo mô hình tập lái xe 3D
Tác giả: Lưu Anh Kiệt,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.221
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221206 Định dạng: PDF
Thiết kế mô hình hộp số tự động phục vụ giảng dạy học phần kết cấu ô tô tại đại học Hutech (phần thi công mô hình)
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.221
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221237 Định dạng: PDF
Thiết kế chế tạo mô hình xe máy điện (thiết kế chế tạo phần cơ khí)
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.221
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221238 Định dạng: PDF
Thiết kế chế tạo mô hình xe máy điện (thiết kế chế tạo điện và điều khiển)
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.221
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221239 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục