Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 68 kết quả (0.7000011 giây)
Kết cấu ô tô
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa , 2020
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9786049931956
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Advanced Applications of Hydrogen and Engineering Systems in the Automotive Industry
Tác giả: Cocco Luigi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9781839682971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The role of the chemist in automotive design
Tác giả: Phlegm H K,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : CRC PressTaylor Francis , c2009
Ký hiệu phân loại: 629.232
ISBN: 1420071882 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Vehicle Dynamics: Theory and Application [electronic resource]
Tác giả: Jazar Reza N,
Ký hiệu phân loại: 629.23
ISBN: 9780387742441
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29472 Định dạng: PDF
The motor vehicle elektronisk ressurs
Tác giả: Garrett T K,
Thông tin xuất bản: Oxford : ButterworthHeinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38620 Định dạng: PDF
Kết cấu ô tô
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa , 2010
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ chế tạo phụ tùng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.23
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45703 Định dạng: PDF
Automotive Development Processes [electronic resource] : Processes for Successful Customer Oriented Vehicle Development
Tác giả: Weber Julian,
Ký hiệu phân loại: 629.231
ISBN: 9783642012532
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66860 Định dạng: PDF
Tính toán thiết kế ô tô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.231
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 115685 Định dạng: PDF
Advanced Vehicle Technology Electronic resources
Tác giả: HEISLER HEINZ,
Thông tin xuất bản: Massachusetts : ButterworthHeinenmann , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.234
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 119041 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục