Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.669959 giây)
Truyền động điện thông minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18381 Định dạng: PDF
Điều chỉnh tự động truyền động điện : sách giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở truyền động điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con : hệ thống truyền lực hiện đại hệ thống truyền lực điều khiển tự động (AT), hệ thốn...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Automotive chassis : engineering principles
Tác giả: Reimpell Jornsen,
Ký hiệu phân loại: 629.24
ISBN: 0750650540
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43990 Định dạng: PDF
The automotive chassis [electronic resource]
Tác giả: Genta G,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.24
ISBN: 1402086733
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74463 Định dạng: PDF
Giáo trình công nghệ ô tô phần hệ thống phanh : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.246
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 88908 Định dạng: PDF
Giáo trình công nghệ ô tô phần truyền lực : Dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế tối ưu phanh lưu chất từ biến xét đến các hình dạng khác nhau của vỏ phanh
Tác giả: Phòng Cún Pẩu,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 629.246
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục