Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.2499557 giây)
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống lái không trục lái
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.247
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221180 Định dạng: PDF
Xây dựng mô hình hệ thống lái trợ lực điện trên ô tô
Tác giả: Vũ Văn Tuấn,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.247
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221191 Định dạng: PDF
Hệ thống trợ lực lái điện
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.247
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221196 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống lái đa hướng
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.247
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221201 Định dạng: PDF
Thiết kế mô hình hệ thống lái có trợ lực điện
Tác giả: Cao Danh Phi,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.247
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221204 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục