Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3599977 giây)
Honda engine swaps
Tác giả: Bonk Aaron,
Thông tin xuất bản: North Branch MN : CarTech , 2004
Ký hiệu phân loại: 629.2504
ISBN: 1884089933
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 50722 Định dạng: PDF
The V12 engine : the untold inside story of the technology, evolution, performance, and impact of all V12-engined cars
Tác giả: Ludvigsen Karl E,
Ký hiệu phân loại: 629.2504
ISBN: 1844250040
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 50726 Định dạng: PDF
Automotive engines : control, estimation, statistical detection
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.2504
ISBN: 9783642001635
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120631 Định dạng: PDF
Automotive spark-ignited direct-injection gasoline engines
Tác giả: Zhao F,
Thông tin xuất bản: USA : Elsevier , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.2504
ISBN: 0080436765
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120641 Định dạng: PDF
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ECU điều khiển động cơ xăng
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.2504
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221186 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục