Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3750016 giây)
Methods for monitoring and diagnosing the efficiency of catalytic converters : a patent-oriented survey
Tác giả: Sideris Marios,
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier , 1998
Ký hiệu phân loại: 629.2528
ISBN: 0444829520
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44017 Định dạng: PDF
Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
Tác giả: PhạmMinh Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.2528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Catalysis and Automotive pollution control. Volume 30
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier , 1987
Ký hiệu phân loại: 629.2528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120629 Định dạng: PDF
Catalysis and Automotive Pollution Control III. Volume 96
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier , 1995
Ký hiệu phân loại: 629.2528
ISBN: 0444820191
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120630 Định dạng: PDF
Catalysis and Automotive Pollution Control IV. Vol.116
Tác giả: Kruse N,
Thông tin xuất bản: Netherlands : Elsevier Science , 1998
Ký hiệu phân loại: 629.2528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120836 Định dạng: PDF
Decreasing Fuel Consumption and Exhaust Gas Emissions in Transportation : sensing, Control and Reduction of Emissions
Thông tin xuất bản: New York NY : Springer Heidelberg , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.2528
ISBN: 9783642119750
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123524 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục