Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Ô tô thế hệ mới. Tập 2. Phun xăng điện tử EFI
Tác giả: Nguyễn Oanh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
Phương tiện giao thông và nhiên liệu sạch
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
Automotive Fuel and Emissions Control Systems
Tác giả: James D Halderman, Jim Linder
Xuất bản: New York: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
Fuel Injection in Automotive Engineering
Tác giả: Kazimierz Lejda, Pawel Woś
Xuất bản: Croatia: InTech, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
Phương tiện giao thông và nhiên liệu sạch
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
Performance fuel injection systems
Tác giả: Matt Cramer, Jerry Hoffmann
Xuất bản: New York: HP Books, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  a 629.253
 
Vehicle fuel economy
Tác giả:
Xuất bản: New York: Novinka Books, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
Direct injection systems : the next decade in engine technology
Tác giả: Cornel Stan
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.253
 
1

Truy cập nhanh danh mục