Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.6699238 giây)
HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge England : Woodhead Pub Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 9781420044591
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31530 Định dạng: PDF
Understanding automotive electronics
Tác giả: Ribbens William B,
Thông tin xuất bản: Boston : Newnes , 1998
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 0750670088
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43651 Định dạng: PDF
Automotive electrical handbook
Tác giả: Horner Jim,
Thông tin xuất bản: Tucson AZ : HPBooks , 1986
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 0895862387
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 45559 Định dạng: PDF
Automobile electrical and electronic systems [electronic resource]
Tác giả: Denton Tom,
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 0750662190
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92850 Định dạng: PDF
Modern diesel technology : electricity & electronics
Tác giả: Bell Joseph A,
Thông tin xuất bản: Clifton Park NY : Delmar Cengage Learning , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 1133949800
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 101803 Định dạng: PDF
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113660 Định dạng: PDF
Classroom manual for automotive electricity & electronics
Tác giả: Hollembeak Barry,
Thông tin xuất bản: New York : Delmar , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120638 Định dạng: PDF
Automotive electricaland electronic systems : Classroom manual
Tác giả: Kershaw Jonh F,
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120676 Định dạng: PDF
HCCI and CAI engines for the automotive industry
Tác giả: Zhao Hua,
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120681 Định dạng: PDF
Automotive Electrical Handbook
Tác giả: Horner Jim,
Thông tin xuất bản: New York : HP Books , 1986
Ký hiệu phân loại: 629.254
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 120749 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục