Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.4200511 giây)
Điều khiển bướm ga điện tử xe ôtô (Electronic throttle control )
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 629.258
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109671 Định dạng: PDF
Automotive Control Systems
Tác giả: Ulsoy Ali Galip,
Ký hiệu phân loại: 629.258
ISBN: 9781107010116
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120714 Định dạng: PDF
Khảo sát bướm ga điện tử
Tác giả: Huỳnh Minh Tâm,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.258
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221189 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục