Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.449953 giây)
The car bodywork repair manual
Tác giả: Porter Lindsay,
Ký hiệu phân loại: 629.26
ISBN: 0854293736 (hard)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Automotive Pains and Coatings
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.26
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120653 Định dạng: PDF
Auotomotive Pains and Coatings
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : VCH , 1995
Ký hiệu phân loại: 629.26
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120688 Định dạng: PDF
Nghiên cứu thiết kế chế tạo khung vỏ ô tô
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.26
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế ghế chỉnh điện nhớ vị trí và cảnh báo thời gian nghỉ ngơi cho tài xế
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.26
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221193 Định dạng: PDF
Nghiên cứu, thiết kế ghế điện thông minh
Tác giả: Ngô Ngọc Sơn,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.26
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221202 Định dạng: PDF
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển ghế tự động
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.26
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221234 Định dạng: PDF
Glass engineering : design solutions for automotive applications
Tác giả: Zbinden Lyn R,
Ký hiệu phân loại: 629.266
ISBN: 9780768081169
Bộ sưu tập: Tham khảo
The debate between stiff and yielding seats : a new generation of yielding seats with high retention in rear crashes
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.26
ISBN: 9780768096064
Bộ sưu tập: Tham khảo
Fundamentals of automobile body structure design
Tác giả: Malen Donald E,
Ký hiệu phân loại: 629.26
ISBN: 9780768047684
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục