Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.3749981 giây)
Car PC hacks
Tác giả: Stolarz Damien,
Thông tin xuất bản: Beijing Sebastopol Calif : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.27
ISBN: 0596008716
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 36900 Định dạng: CHM
Automotive computer controlled systems elektronisk ressurs : diagnostic tools and techniques
Tác giả: Bonnick Allan WM,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : ButterworthHeinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.27
ISBN: 9780750650892
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39149 Định dạng: PDF
Automotive computer controlled systems [electronic resource]
Tác giả: Bonnick Allan W M,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : ButterworthHeinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.27
ISBN: 0750650893
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43988 Định dạng: PDF
Automotive Computer Controled System : Diagnostic tool and techniques
Tác giả: Bonnick Allan W M,
Thông tin xuất bản: Oxford : ButterworthHeinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120632 Định dạng: PDF
Embedded security in cars : Securing current and futuer automotive IT applications
Tác giả: Lemke Kerstin,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120670 Định dạng: PDF
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2006
Tác giả: Valldorf Jurgen,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120671 Định dạng: PDF
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2005
Tác giả: Valldorf Jurgen,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120672 Định dạng: PDF
Automotive computer controlled systems : diagnostic tools and techniques
Tác giả: Bonnick Allan WM,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : ButterworthHeinemann , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.27
ISBN: 0750650893
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120709 Định dạng: PDF
Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.27
ISBN: 0824723619
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 120713 Định dạng: PDF
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2007
Tác giả: Valldorf Jürgen,
Ký hiệu phân loại: 629.27
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120766 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục