Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 90 kết quả
Ô tô thế hệ mới điện lạnh ô tô
Tác giả: Nguyễn Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.2772
 
Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới
Tác giả: Trần Thế San, Trần Duy Nam
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.2772
 
DSP for In-Vehicle and Mobile Systems
Tác giả: John HL Hansen, Takeda Kazuya
Xuất bản: USA: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.277
 
Automotive computer controlled systems elektronisk ressurs : diagnostic tools and techniques
Tác giả: Allan WM Bonnick
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Car PC hacks
Tác giả: Damien Stolarz
Xuất bản: Beijing Sebastopol Calif: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  629.27
 
Automotive computer controlled systems [electronic resource]
Tác giả: Allan W M Bonnick
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
The Car Hacker's Handbook : A Guide for the Penetration Tester
Tác giả: Craig Smith
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press Inc, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.272
 
Automotive Computer Controled System : Diagnostic tool and techniques
Tác giả: Allan W M Bonnick
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.27
 
Understanding Automotive Electronics
Tác giả: William B Ribbens
Xuất bản: USA: Elsevier, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.272
 
Automotive Air Conditioning and Climate control systems
Tác giả: Steven Daly
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier ButterworhHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.277
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục