Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3281751 giây)
Automotive Lighting and Human Vision
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.271
ISBN: 3540366962
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120706 Định dạng: PDF
Automotive Lighting and Human Vision
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120720 Định dạng: PDF
Nghiên cứu chế tạo hệ thống đèn thông minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu trên Ô Tô : báo cáo tổng kết
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên ô tô. Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng điều khiển bằng điện tử
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221185 Định dạng: PDF
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng thông minh điều khiển bằng Arduino
Tác giả: Nguyễn Minh Duy,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.271
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221192 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục