Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.1094168 giây)
Characterization, Avoidance and Repair of Packet Collisions in Inter-Vehicle Communication Networks
Tác giả: Mittag Jens,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 629.276
ISBN: 9783866448803
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The impact of inter-vehicle communication on vehicular traffic
Tác giả: Killat Moritz,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.276
ISBN: 9783866444454
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Automotive vehicle safety
Tác giả: Peters George A,
Thông tin xuất bản: London : Taylor Francis , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.276
ISBN: 0415263336
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120691 Định dạng: PDF
Requirements and concepts for future automotive electronic architectures from the view of integrated safety
Tác giả: ChenXi,
Thông tin xuất bản: Karlsruhe : Universitätsverlag Karlsruhe , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120901 Định dạng: PDF
Requirements and concepts for future automotive electronic architectures from the view of integrated safety
Tác giả: Chen Xi,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.276
ISBN: 9783866442252
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hệ thống hỗ trợ điều khiển gương điện, nâng hạ kính điều khiển từ xa, cảnh báo điểm mù
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221181 Định dạng: PDF
Ứng dụng xử lý ảnh trong nhận diện điều khiển ô tô
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221183 Định dạng: PDF
Hệ thống hỗ trợ giám sát an toàn trên ô tô
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221187 Định dạng: PDF
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cảnh báo quên trẻ em trên ô tô
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221194 Định dạng: PDF
Nghiên cứu giải pháp an toàn khi người điều khiển ô tô có nồng độ cồn
Tác giả: Trần Hoài Nam,
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.276
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221200 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục