Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.406232 giây)
Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Điều khiển tự động : T.1- Cơ sở tự động học
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1996
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nhận dạng hệ thống điều khiển
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Điều khiển tối ưu và bền vững
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : T.2 - Hệ xung số
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : T1 : hệ tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển nâng cao : điều khiển tối ưu-điều khiển bền vững-điều khiển thích nghi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18392 Định dạng: PDF
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại : hệ phi tuyến-hệ ngẫu nhiên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy móc và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí robot và hệ thống công nghệ robot hoá
Tác giả: Tạ Duy Liêm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18445 Định dạng: PDF
Lý thuyết điều khiển hiện đại
Ký hiệu phân loại: 629.801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục