Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.4375085 giây)
Thủy năng và điều tiết dòng chảy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 629.8042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống điều khiển tự động thủy lực
Tác giả: Trần Xuân Tùy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.8042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45819 Định dạng: PDF
Open-channel microfluidics : fundamentals and applications
Tác giả: Berthier Jean,
Ký hiệu phân loại: 629.8042
ISBN: 9781643276618
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Microfluidics and Nanofluidics
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.8042
ISBN: 9781789235401
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục