Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.4061616 giây)
Nonlinear Systems - Design, Analysis, Estimation and Control
Tác giả: Christos Volos,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 629.836
ISBN: 9789535127147
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nonlinear Systems - Modeling, Estimation, and Stability
Tác giả: Mahmut Reyhanoglu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.836
ISBN: 9781789234046
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Frontiers in Adaptive Control
Tác giả: Cong Shuang,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.836
ISBN: 9789535164043
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Điều khiển hệ thống đa biến
Ký hiệu phân loại: 629.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết điều khiển phi tuyến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Max-plus methods for nonlinear control and estimation
Thông tin xuất bản: Boston : Birkhauser , c2006
Ký hiệu phân loại: 629.836
ISBN: 0817635343 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Techniques for adaptive control
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : ButterworthHeinemann , 2003
Ký hiệu phân loại: 629.836
ISBN: 0750674954
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42476 Định dạng: PDF
Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách KhoaHà Nội , 2012
Ký hiệu phân loại: 629.836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Điều khiển hệ thống bóng trên đĩa
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.836
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cooperative control design : a systematic, passivity-based approach
Tác giả: Bai He,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.836
ISBN: 9781461400134
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93318 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục