Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.2655991 giây)
Robotics Software Design and Engineering
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.89251
ISBN: 9781839692918
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hacking Roomba
Tác giả: Kurt Tod E,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.89251
ISBN: 0470072717
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44016 Định dạng: PDF
Learning ROS for Robotics Programming [ressource électronique
Tác giả: Romero Aaron,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Limited , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.89251
ISBN: 9781782161448
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94247 Định dạng: EPUB
Robot Operating System for Absolute Beginners: Robotics Programming Made Easy
Tác giả: Joseph Lentin,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2018
Ký hiệu phân loại: 629.89251
ISBN: 9781484234044
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137850 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục