Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.015625 giây)
Chăn nuôi lợn hướng nạc ở gia đình và trang trại
Tác giả: 
Hà Nội: Nông nghiệp, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4
 
Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ
Tác giả: Lê Hồng Mận
Hà Nội: Nông nghiệp, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4
 
Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ
Tác giả: 
Hà Nội: Nông nghiệp, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4
 
Kỹ thuật mới về chăn nuôi lợn ở nông hộ, trang trại và phòng chữa bệnh thường gặp
Tác giả: Lê Hồng Mận
Hà Nội: Lao động xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4
 
Kỹ thuật nuôi heo rừng lai
Tác giả: Việt Chương
Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4
 
Công tác thú y trong chăn nuôi lợn
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phục
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4
 
Kỹ thuật nuôi lợn thịt lớn nhanh nhiều nạc
Tác giả: Phạm Hữu Doanh
Hà Nội: Nông nghiệp, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 636.4
 
Kỹ thuật nuôi lợn
Tác giả: Hoàng Tiến Lợi
Cà Mau: Phương Đông, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 636.4
 
Công nghệ chăn nuôi lợn hiện đại
Tác giả: 
Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 636.4
 
Kỹ thuật nuôi lợn sinh sản đạt tiêu chuẩn
Tác giả: 
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 636.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục