Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Chim Yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ
Tác giả: Nguyễn Khoa Diệu Thu
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Giới thiệu kỹ thuật nuôi chim yến lấy tổ
Tác giả: Nguyễn Khoa Diệu Thu, Kiều Tiên Basuki
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Kỹ thuật nuôi và chăm sóc một số loài chim
Tác giả: Nguyễn Hữu Hoàng, Lương Xuân Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Kỹ thuật nuôi và kinh doanh Yến hót, Yến phụng, Bạc má, Sắc nhật, Bảy màu, Hút mật
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Nghệ thuật nuôi chim họa mi
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Nghệ thuật nuôi chim khướu
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Contributions of Material Properties and Structure to Increased Bone Fragility for a Given Bone Mass in the UCD-T2DM Rat...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2018
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  636.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục