Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 28 kết quả (0.4374425 giây)
Carcinogenesis, Diagnosis, and Molecular Targeted Treatment for Nasopharyngeal Carcinoma
Tác giả: Chen ShihShun,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 9789533078670
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
CookSmart : Perfect Recipes for Every Day
Tác giả: Anderson Pam,
Thông tin xuất bản: New York : Houghton Mifflin , 2002
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 0618091513
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10560 Định dạng: PDF
Laboratory Exercises in Environmental Geology
Tác giả: Blatt Harvey,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 1997
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 0697282880
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Great old-fashioned American recipes
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 0816648107 (pb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Breakfast at O'Rourke's : new cuisine from a classic American diner
Tác giả: ORourke Brian,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 9780819574992 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Invention of the modern cookbook
Tác giả: Sherman Sandra,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara Calif : Greenwood Press , c2010
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 1598844865 (hard copy : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Food in the Civil War era. The North
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 1611861225
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Harvest to heat : cooking with America's best chefs, farmers, and artisans
Tác giả: Estrine Darryl,
Thông tin xuất bản: Newtown CT : Taunton Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 9781600852541
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fine cooking comfort food : 200 delicious recipes for soul-warming meals
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Newtown CT : Taunton Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 1600854087
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Food in the Civil War era : the South
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 1611861640
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục