Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.3436912 giây)
Kinh doanh khách sạn
Tác giả: Hồng Vân,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2007
Ký hiệu phân loại: 647.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Meetings, Conventions, and Expositions : An introduction to the industry
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 1995
Ký hiệu phân loại: 647.94
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Peer-to-Peer Accommodation Networks : Pushing the boundaries
Tác giả: Dolnicar Sara,
Thông tin xuất bản: : Goodfellow Publishers , 2017
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 9781911396512
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The business of hotels
Tác giả: Medlik S,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : ButterworthHeinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 0750641150
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96156 Định dạng: PDF
Opportunities in hotel and motel management careers [electronic resource]
Tác giả: Henkin Shepard,
Thông tin xuất bản: Chicago Ill : VGM Career Books , 2001
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 0071388362
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96160 Định dạng: PDF
Financial management for hospitality decision makers
Tác giả: Guilding Chris,
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 075065659X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96168 Định dạng: PDF
Hotel/motel operations : an overview
Thông tin xuất bản: Africa Albany NY : DelmarThomson Learning , 2000
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 0766812146
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96169 Định dạng: PDF
Introduction to the Hospitality Industry : Clayton W. Barrows, Tom Powers, Dennis Reynolds
Tác giả: Barrows Clayton W,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 9780470399163
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96173 Định dạng: PDF
Hotel front office management
Tác giả: Bardi James A,
Thông tin xuất bản: New York : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 047101396X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96179 Định dạng: PDF
Hotel/restaurant management career starter
Tác giả: Starkey Lauren B,
Thông tin xuất bản: New York : LearningExpress , 2002
Ký hiệu phân loại: 647.94
ISBN: 1576854116
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96252 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục