Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.3599625 giây)
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh = Research methods for business students
Tác giả: Saunders Mark,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2010
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : thiết kế và thực hiện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2012
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2014
Ký hiệu phân loại: 650.072
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9786047344406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Research methods for business students
Tác giả: Saunders M N K,
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9780273701484
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Guide to management research methods
Thông tin xuất bản: Malden MA : Blackwell Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9781405115124
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9786047365401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp tập mờ fsQCA và nghiên cứu khoa học kinh doanh tại Việt Nam : sách chuyên khảo dành cho nghiên cứu sinh và c...
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9786049222894
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng dụng Nvivo nghiên cứu định tính trong kinh doanh
Tác giả: Lê Quang Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2019
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9786047922277
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Contemporary Research on Business and Management : Proceedings of the International Seminar of Contemporary Research on ...
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 650.072
ISBN: 9781000473230
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục