Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.6499597 giây)
Working identity
Tác giả: Ibarra Herminia,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Harvard Business School Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1578517788
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12002 Định dạng: CHM
It's Your Career--Take Control!
Tác giả: Beck Catherine B,
Thông tin xuất bản: : DaviesBlack Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0891061835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13682 Định dạng: CHM
Fired, laid off, out of a job : a manual for understanding, coping, surviving
Tác giả: Simerson B Keith,
Thông tin xuất bản: USA : Prager Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1567206344
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16017 Định dạng: CHM
Haldane's Best Answers to Tough Interview Questions
Thông tin xuất bản: : Impact Publications , 1999
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1570231117
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16794 Định dạng: CHM
Programming interviews exposed : secrets to landing your next job, second edition
Tác giả: Mongan John,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : WroxWiley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 650.144
ISBN: 9780470121672
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40253 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục