Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.3700003 giây)
Thuật lập doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1997
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị hành chính văn phòng
Tác giả: Harvey Mike,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1996
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 733 Định dạng: PDF
Home and office desk reference
Tác giả: Vries Marry De,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1997
Ký hiệu phân loại: 651.3
ISBN: 0136190731
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị hành chánh văn phòng
Tác giả: Đào Duy Huân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1998
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang tổ chức và quản trị hành chánh văn phòng
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2003
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang tổ chức & quản trị hành chính văn phòng
Tác giả: Hồ Ngọc Cẩn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2003
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý hành chính văn phòng
Tác giả: Võ Thành Vị,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống kê , 2002
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị hành chánh văn phòng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2007
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị văn phòng
Thông tin xuất bản: TP HCM : HUTECH , 2021
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình quản trị văn phòng
Ký hiệu phân loại: 651.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục