Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.6599588 giây)
Mẫu soạn thảo văn bản-hợp đồng thông dụng : Hành chính-Lao động-Kinh tế-Đất đai-Xây dựng
Tác giả: Minh Ngọc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động , 2013
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thư tín giao dịch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 108919 Định dạng: PDF
Thư tín giao dịch
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110111 Định dạng: PDF
Giáo trình văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản
Tác giả: Lê Văn In,
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN: 9786047315154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The AMA handbook of business letters
Tác giả: Seglin Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM , 2002
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN: 0814406653
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 42453 Định dạng: PDF
Business letters for busy people
Tác giả: Thorn Alan,
Thông tin xuất bản: : National Press Publications , 2002
Ký hiệu phân loại: 651.75
ISBN: 1558523006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11849 Định dạng: PDF
Kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cơ quan chính quyền địa phương 291 mẫu v...
Tác giả: Phương Anh ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phương pháp soạn thảo và mẫu văn bản trong hoạt động tư pháp và quản lý hành chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2006
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn soạn thảo văn bản : những thủ tục hành chánh cần cho mọi công dân
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1995
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cách soạn thảo văn bản giao dịch thương mại
Tác giả: Phan Thanh Lâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ , 2010
Ký hiệu phân loại: 651.75
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục