Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.5700454 giây)
Tìm hiểu hoạt động cho thuê tài chính và một số giải pháp nhằm thúc đẩy họat động cho thuê tài chính tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2182 Định dạng: PDF
The Agile Manager's Guide to Understanding Financial Statements
Tác giả: Straub Joseph T,
Thông tin xuất bản: : Velocity Business Publishing , 1998
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0965919358
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17128 Định dạng: PDF
Building financial models : a guide to creating and interpreting financial statements
Tác giả: Tjia John S,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0071402101
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28783 Định dạng: PDF
Finance for non-financial managers
Tác giả: Siciliano Gene,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0849322235
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42065 Định dạng: PDF
Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48777 Định dạng: PDF
The financial numbers game : detecting creative accounting practices
Tác giả: Mulford Charles W,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0471370088
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70070 Định dạng: PDF
Financial statement analysis
Tác giả: Subramanyam K R,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Irwin , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 978007337943
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73414 Định dạng: PDF
Giáo trình mô phỏng lập báo cáo tài chính
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2011
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81993 Định dạng: PDF
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định hướng chuẩn mực kế toán...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 99406 Định dạng: PDF
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty CP Tân Cảng - Cái Mép
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99460 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục