Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 91 kết quả (0.1406304 giây)
Lập đọc phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 1996
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tìm hiểu hoạt động cho thuê tài chính và một số giải pháp nhằm thúc đẩy họat động cho thuê tài chính tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2182 Định dạng: PDF
Accounting
Tác giả: Marshall David H,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0072834641
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Krispy kreme 2003 annual report
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : knxb , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0072940174
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Agile Manager's Guide to Understanding Financial Statements
Tác giả: Straub Joseph T,
Thông tin xuất bản: : Velocity Business Publishing , 1998
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 0965919358
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17128 Định dạng: PDF
Phân tích các báo cáo tài chính : Lý thuyết bài tập và bài giải
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chế độ kế toán : báo cáo tài chính - chứng từ và ghi sổ kế toán - sơ đồ kế toán. Quyển 2
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phân tích các báo cáo tài chính : lý thuyết - bài tập và bài giải
Thông tin xuất bản: H : Giao thông Vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Global financial accounting and reporting : Principles and analysis
Tác giả: Walton Peter,
Thông tin xuất bản: London : Thomson , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 9781844802654
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Abiotic and Biotic Stress in Plants - Recent Advances and Future Perspectives
Tác giả: Chitra Shanker,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN: 9789535122500
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục