Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 125 kết quả (0.0156268 giây)
The financial numbers game : detecting creative accounting practices
Tác giả: Charles W Mulford
New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Financial statement analysis
Tác giả: K. R Subramanyam
Boston: McGrawHill Irwin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Giáo trình mô phỏng lập báo cáo tài chính
Tác giả: 
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Phú Giang
Hà Nội: Tài chính, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.3
 
Financial Literacy for Managers elektronisk ressurs
Tác giả: Richard A Lambert
New York: Wharton Digital Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc: 657.3
 
Nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến việc xác định yếu tố gian lận trên báo cáo tài chính ở Việt Nam
Tác giả: Cao Phương Thế
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Năng Phúc
Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Phân tích báo cáo tài chính : lý thuyết, bài tập và bài giải
Tác giả: Phan Đức Dũng
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.3
 
Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định hướng chuẩn mực kế toán...
Tác giả: Trần Thúy Lan Anh
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty CP Tân Cảng - Cái Mép
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Tú
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục