Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.6300045 giây)
Standard for auditing computer applications
Tác giả: Krist Martin A,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Auerbach , 1999
Ký hiệu phân loại: 657.450285
ISBN: 0849399831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48950 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục