Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5468285 giây)
Auditing and accounting cases : investigating issues of fraud and professional ethics
Tác giả: Thibodeau Jay C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill Irwin , 2011
Ký hiệu phân loại: 657.450973
ISBN: 0078110815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục