Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 70 kết quả (0.6700563 giây)
Swanson on Internal Auditing [electronic resource] : Raising the Bar
Tác giả: Swanson Dan,
Thông tin xuất bản: Ely : IT Governance Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN: 9781849280686
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71886 Định dạng: PDF
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nô...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kiểm soát nội bộ
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước Bình Thuận
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Thị Minh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 91599 Định dạng: PDF
Kiểm soát nội bộ
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại chi cục thuế Tân Bình
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 91604 Định dạng: PDF
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hệ thống kiểm soát nội bộ bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh : Thực trạng và giải pháp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ chi đầu tư qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.458
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục