Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 12 kết quả (0.3899301 giây)
Vai trò của thông tin kế toán trên thị trường chứng khoán và kế toán công ty cổ phần
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2010
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 72582 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền & các khoản phải thu tại DNTN
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 82161 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH NOBLAND Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99479 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại công ty cổ phần Lam Sơn
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99539 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại CTY TNHH TM - DV Oto Thuần Phát
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 99549 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền & các khoản phải thu tại Cty TNHH TMDV CPN Trần Lâm.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102257 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền & các khoản phải trả tại Cty CP giao nhận & vận chuyển Indo Trần.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 102271 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty cổ phần Nguồn nhân lực Siêu Việt.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110286 Định dạng: PDF
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp DESCON.
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 657.76
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 110296 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục