Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.1250085 giây)
Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chuẩn mực kế toán và luật kế toán
Tác giả: Bộ Tài Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2005
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn mực và chế độ kế toán (thực hiện từ 30/3/2005)...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Tài Chính , 2005
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán, bài tập và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ (Biên soạn theo chế độ k...
Tác giả: Phạm Huy Đoán,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2006
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quickbooks 2007 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource] / tephen L. Nelson.
Tác giả: Nelson Stephen L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81092 Định dạng: PDF
Thực hành kế toán trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.9
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục