Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6728 kết quả (0.2031689 giây)
Digital Transformation in Norwegian Enterprises
Tác giả: Mikalef Patrick,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.514
ISBN: 9783031052767
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Entrepreneurial Responses to Chronic Adversity : The Bright, the Dark, and the in Between
Tác giả: Shepherd Dean A,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.421
ISBN: 9783031048845
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Responsible Procurement : Leading the Way to a Sustainable Tomorrow
Tác giả: Aichbauer Stefan,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.72
ISBN: 9783030986407
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Smart Industry - Better Management
Tác giả: Bondarouk Tanya,
Thông tin xuất bản: Bingley : Emerald Publishing , 2022
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9781801177153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Dynamics of Influencer Marketing : A Multidisciplinary Approach
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2023
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9780367678906
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Illusion of Risk Control: What Does it Take to Live With Uncertainty?
Tác giả: Gilles Motet,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 9783319329383
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dynamics of Long-Life Assets: From Technology Adaptation to Upgrading the Business Model
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.514
ISBN: 9783319454382
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giáo trình tâm lý học quản lý
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fundamentals of corporate finance
Tác giả: Ross Stephen A,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2022
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 9781265553609
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222154 Định dạng: PDF
The lean startup
Tác giả: Ries Eric,
Thông tin xuất bản: New York : Crown Busines , 2011
Ký hiệu phân loại: 658.11
ISBN: 9780307887917
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222156 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục