Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 68 kết quả (0.0299506 giây)
The encyclopedia of operations management : a field manual and glossary of operations management terms and concepts
Tác giả: Arthur V Hill
Upper Saddle River NJ: FT Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.003
 
The Business Translator
Tác giả: Dawn Montague
: Aspatore Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.0014
 
Managing your business with Outlook 2003 for dummies
Tác giả: Marcelo Thalenberg
Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.0028553
 
The GMAT for dummies
Tác giả: Scott A Hatch
Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.0076
 
Power is the great motivator
Tác giả: David C McClelland
Boston Mass: Harvard Business Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.0019
 
How to get into the top MBA programs
Tác giả: Richard Montauk
New York: Prentice Hall Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc: 658.00711
 
Giáo trình Tâm lý học quản lý
Tác giả: Vũ Dũng
Hà Nội: Đại học Sư Phạm, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.0019
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh
Tác giả: Thái Trí Dũng
Hà Nội: Lao động Xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.0019
 
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả: Huỳnh Thanh Tú
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.0019
 
Giáo trình tâm lý học quản lý
Tác giả: Dương Thị Kim Oanh
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658.0019
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục