Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 66 kết quả (0.3593274 giây)
Giáo trình tâm lý học quản lý
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Biological Wastewater Treatment and Resource Recovery
Tác giả: Zaki Ahmad,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.008
ISBN: 9789535130451
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Serial and Parallel Robot Manipulators : Kinematics, Dynamics, Control and Optimization
Tác giả: Kucuk Serdar,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.008
ISBN: 9789535104377
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
MySAP toolbag for performance tuning and stress testingz
Tác giả: Anderson George W,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.00285
ISBN: 0131448528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7766 Định dạng: CHM
Managing Your Business with Outlook 2003 For Dummies (For Dummies (Computer/Tech))
Thông tin xuất bản: kd : Wrox , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.0028553
ISBN: 0764598155
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12477 Định dạng: PDF
Business Research Methods
Tác giả: Cooper Donald R,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Higher Education , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.0072
ISBN: 0072819790
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Systems Modelling : Theory and Practice
Tác giả: Pidd Michael,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.0011
ISBN: 0470867310
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17046 Định dạng: PDF
Innovation and imagination at work.
Thông tin xuất bản: Australia : McGrawHill Australia Pty Ltd , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.00994
ISBN: 0074714538
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17394 Định dạng: CHM
Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh
Tác giả: Đỗ Văn Phức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục